Lyssamark - popis

Systém identifikace psů vakcinovaných proti vzteklině.

1) Kód země a rok vakcinace.

2) Vlastní text (kontakt na vet. lékaře: adresa pracoviště, telefonní kontakt).

3) Pořadové číslo Lyssamark. Číslo je totožné s pořadovým číslem uvedeným v seznamu očkovaných psů proti vzteklině - evidence veterinárního lékaře.