×

Varování

No Shop Currency defined! Contact the administrator, if you are one go to http://lyssamark.pandaplus.cz/administrator/index.php?option=com_virtuemart&view=user&task=editshop
Assign the component VirtueMart to a menu item

Lyssamark - popis

Systém identifikace psů vakcinovaných proti vzteklině.

1) Kód země a rok vakcinace.

2) Vlastní text (kontakt na vet. lékaře: adresa pracoviště, telefonní kontakt).

3) Pořadové číslo Lyssamark. Číslo je totožné s pořadovým číslem uvedeným v seznamu očkovaných psů proti vzteklině - evidence veterinárního lékaře.